Toelichting pakketkeuze

In het overzicht laten wij u drie voorbeeldpakketten zien. Wij gaan hierbij uit van een bepaalde omvang van de ondernemingen die bij de pakketten horen. De tarieven variëren echter binnen ieder pakket, van zeer klein met jaarverwerking tot grote onderneming met dagelijks of wekenlijkse verwerking. Hoe komt dit, en waarom worden geen vaste tarieven genoemd?

Ondernemingen verschillen per branche wat betreft de hoeveelheid te verwerken administratie. Bent u een consultant die 20 facturen verzendt per jaar, dan verschilt dat van de detaillist die op de kassa honderd transacties per dag aanslaat en veel meer inkooptransacties kent. Er moet dus een inschatting gemaakt worden van het aantal uren die een administratie vergt om goed te verwerken.

Voor een zeer kleine onderneming is vaak minder overleg nodig over de resultaten en fiscaliteiten.  Een grotere onderneming met personeel kent meer beslommeringen. Een omvangrijke administratie kan verder per kwartaal de BTW-­aangifte doen. Een kleine administratie kan soms juist maandelijks de BTW aangifte doen en moet dus maandelijks verwerkt worden.

Zo zijn er meer redenen waarom een „standaard” prijsopgaaf of kostenraming niet direct gegeven kan worden. Inzicht in de onderneming, de branche en opzet van de boekhouding is hiervoor dus nodig. Een oriënterend gesprek met u is noodzakelijk om alles in te schatten. Dit gesprek is overigens kosteloos

De standaarddiensten omvatten normaliter (indien van toepassing):

 • Verwerking van uw administratie
 • Controle op de boekingen en fiscale toepasselijkheid
 • Samenstellen van de aangiften BTW
 • Samenstellen van het jaarrapport
 • Samenstellen van de winstaangifte (IB-­Vpb)
 • Samenstellen van de suppletie BTW
 • Aanslagregeling, controle op aanslagen
 • Bezwaarschriften, fiscale correspondentie
 • Correspondentie en besprekingen met u & derden, inclusief telefonisch consult en emailverkeer
 • Dossierwerkzaamheden, digitaliseren, controlewerkzaamheden
 • Advisering en begeleiding
 • Samenstellen Publikatiestukken
 • Samenstellen Notulen AVA
 • Loonadministratie, verwerken loonjournaalposten
 • Samenstellen aangiften loonheffing
 • Controle op CAO-­lonen/wett. minimum