Advies en begeleiding

Natuurlijk zijn een professioneel rapport en optimale fiscale aangiften belangrijk.
Maar hierbij mag het niet blijven. Het rapporteren betreft immers de bestaande situatie of die van het afgelopen jaar. Wij zoeken echter ook naar verbeteringen in de toekomst.

Wij bespreken uw laatste resultaten en kunnen samen met u zoeken naar mogelijke verbeteringen in resultaat en bedrijfsvoering. Aan de hand van uw (actuele) cijfers adviseren wij u en signaleren wij trends, brancheverschillen en risico's.

Ook aanvullende diensten worden volledig begeleid.
Denkt u hierbij aan controles door de belastingdienst, boekenonderzoeken, kredietaanvragen, prognose- en liquiditeitsoverzichten of het fiscaal doorrekenen van uw plannen.
Ook de advisering over uw rechtsvorm, samenstellen van overeenkomsten, de bedrijfsfinanciering, uw bedrijfsplannen en de begeleiding in juridische procedures kunnen wij voor u verzorgen.

Voorbeelden van betere advisering?

  • Een kredietaanvraag bij de bank levert vaak een onnodige afwijzing op. Cijfers en uitleg worden vaak gebrekkig en incompleet aangeleverd. Voor de bank veelal een reden om uw financierings- verzoek af te wijzen.
  • Bij dalende resultaten blijven privé en zakelijke bestedingen vaak te hoog. Begeleiding en tijdige signalering is harde noodzaak.
  • Het opnieuw bezien van activiteiten, uw rechtsvorm of kostenstructuur kan verhelderend zijn.
  • Denkt u verder aan advisering bij conflicten met werknemers of leveranciers, incassoproblemen, scheiding en andere privé-problemen, debiteurenrisico’s, rechtvormwijziging, subsidieaanvragen, betalingsregelingen, enz.

 

Bank, Belastingdienst, UWV, pensioenfondsen, KvK, CBS.

Er zijn tegenwoordig veel ‘uitvragende’ partijen, instanties die financiële informatie aan u vragen. Wij rapporteren voor u aan deze instanties, veelal digitaal met auditfiles en SBR. Deze informatie verloopt via door de overheid goedgekeurde digitale certificaten m.n. het PKI-Overheidscertificaat.

Hiermee bespaart u veel tijd en voorkomt u fouten. Alle fiscale aangiften verzenden wij digitaal via de digitale codetaal SBR, Standard Business Reporting. Per 2016 wordt ook de communicatie met de Kamer van Koophandel verplicht digitaal. Wij zijn hier nu al op voorbereid. Ten slotte zal binnen afzienbare tijd ook de kredietrapportages aan de bank via SBR digitaal verlopen.

Second opinion of achterstanden

Soms komt het voor dat een achterstand in de verwerking van uw administratie is ontstaan. Meerdere boekjaren kunnen snel verwerkt worden, waarna wij de jaarrapporten alsnog samenstellen. Wij overleggen met de belastingdienst, bestrijden eventuele ambtshalve aanslagen en verzenden snel de juiste aangiften.

Twijfelt u aan de juistheid van uw huidige cijfers en aangiften? U kunt voor een second opinion bij ons terecht. Wij controleren uw dossiers, rapporten en fiscale aangiften uit vroegere jaren. Fouten kunnen worden hersteld waardoor niet zelden teruggaven van door u betaalde belastingen gerealiseerd kunnen worden.

Particulieren; uw aangifte Inkomstenbelasting & Toeslagenwetten

Bent u particulier? Ook dan kunt u gebruik maken van onze expertise.
De belastingdienst maakt het u immers niet makkelijk. Zo bestaan er ingewikkelde eigenwoning-­regelingen, hypotheekrente-­beperking, bijtellingen, wisselende aftrekmogelijkheden en toeslagenwetten. Ook uw (partner-)aangifte kan geoptimaliseerd, waardoor minder belasting verschuldigd is!

Voor onze zakelijke klanten is de aangifte IB standaard inbegrepen!